Regler

Villkor §1 Innan du registrerar dig på My Free Farm, behöver användare godkänna villkoren för användning.

§2 My Free Farm gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra. De är ensamt ansvariga för innehållet både i skriftlig form såväl som i form av bilder. Publicering av pornografiskt, rasistiskt, kränkande eller olagligt innehåll kan resultera i en omedelbar radering av konto. Detsamma gäller alla andra beteenden som kan anses utgöra missbruk eller missbruk av spelets funktioner.
§3 Ingen användare har krav att använda My Free Farm. Leverantören förbehåller sig rätten att neka åtkomst till användare eller ta bort användare, om de skulle bryta mot användarvillkoren.
§4 Fusk:
(1) Varje användare förbinder sig att endast använda ett konto per server. Så kallad multikonton är inte tillåtna.
(2) Alla gåvor, krediter eller erbjudanden resulterar i en alltför stor fördel i spelet är olagligt, ska respektive nedbrytande för ett konto till förmån för någon annan straffas med omedelbar radering.
(3) Särskilt förmånliga villkor mellan konton, framför allt förhållanden som gynnar endast en sida, skall kontrolleras noggrant.
(4) Alla buggar eller fel ska rapporteras omedelbart och får inte missbrukas för användarens egna eller andra användares ändamål.
(5) Luckor eller leeways i spelets system som kan leda till en ökning av in-game kapital som inte är avsedd av operatören och som inte anges uttryckligen, men kan ändå utnyttjas för att möjliggöra orättvist i spelet och fördelar i spelet, får inte användas. Varje åsidosättande av denna bestämmelse kan leda till en omedelbar konto radering. §5 Användning av robotar som automatiserar spelets aktiviteter eller något annat verktyg med en extrem inverkan på spelet är strängt förbjudet.
§6 My Free Farm tar inget ansvar för eventuella skador som orsakas för användarna. Det finns ingen krav på skadestånd.
§7 Spelmedlemskap kan sägas upp när som helst genom radering av konto.
§8 Administratörens och moderator instruktioner ska observeras och följas.
§9 Virtuella föremål får inte bytas, köpas eller säljas i utbyte mot riktiga pengar.
§10 Om någon av punkterna här skulle vara ogiltiga, skall de andra punkterna förbli i full kraft och effekt.